Vovk

Вчені ступінь та звання:

к.е.н., доцент

Загальний стаж роботи:

5 років:

 • У 2010 р. закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (у теперішній час ДВНЗ ПДАБА) за спеціальністю «Фінанси» (у теперішній час «Фінанси та кредит») і отримала кваліфікацію економіста.
 • З 2011 по 2014 рр. – аспірант кафедри міжнародної економіки, з 2011 р. по теперішній час– асистент кафедри міжнародної економіки.
 • У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Екологічна компонента міжнародної конкурентоспроможності країн ЄС».

Інтереси

 • Міжнародна конкурентоспроможність країн
 • Міжнародний екологічний менеджмент
 • Зелена, блакитна економіка

Викладає курси

 • європейська інтеграція;
 • міжнародний маркетинг (в англо-українських проектах);
 • європейська економічна політика;
 • глобальна економіка;
 • міжнародні фінанси;
 • регіональна економіка;
 • методи економіко-статистичних досліджень;
 • оптимізаційні методи моделювання;
 • моделювання економічних та статистичних досліджень.

Публiкацiї

 1. Вовк М.С.Еколого-економічна політика зміцнення міжнародної конкурентоспроможності країн ЄС: [Монографія] / Ю.В. Орловська, М.С. Вовк. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – 212 с.
 2. Вовк М.С. Економіко-математичні методи та моделі: [Навч.посіб.] / Орловська Ю.В., Гончарова К.В., Вовк М.С., Вертелецька О.М. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – 228 с.
 3. Вовк М.С. Экологические инвестиции в конкурентной модели развития регионов: [Монографія] / Ю.В. Орловська, О.О. Квактун, М.С. Вовк. – Саарбрюккен: LambertAcademic Publishing, 2012. – 217 с.
 4. VovkM. Key role in human capital in management of international competitiveness of a firm // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №100.  – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. С. 5-11.
 5. Vovk M.S. Testing the «pollution haven» theory: does ecological policy trigger international trade flows shifting? / M.S. Vovk // Економічний простір: зб.наук. пр. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – Вип. 84. – С.235-245.
 6. Vovk M.S. Organizational frame of environmental policy convergence of Ukraine with EU / J.V. Orlovska, M.S. Vovk // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – №4. – С.173–181.
 7. Vovk M.S. Overcoming barriers towards environmental policy convergence of Ukraine and EU / M.S. Vovk // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – №9. – С.171-175.
 8. Vovk M.S. Modeling ecology-competitiveness linksat the country level: trade context / M.S. Vovk // Sworld: Сборник научных трудов. – Иваново: Маркова АД, 2013. – №3, т. 39. – С. 64-69.
 9. Vovk M.S. Strategicenvironmental assessment as a tool for improving competitiveness of the territories / M.S. Vovk // Nauka i studia. – 2013. – №14(82). – С.36-42.
 10. Вовк М.С. Вибір інструментів екологічної політики для підвищення міжнародної конкурентоспроможності країн / М.С. Вовк // Наука й економіка. – 2013. – № 4(32), т. 2. – С.272-276.
 11. Вовк М.С. Еколого-економічні виклики міжнародної конкурентоспроможності / П.А. Фісуненко, М.С. Вовк // Економічний простір: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – Вип. 78. – С.45-53.
 12. Вовк М.С. Вплив глобалізації на міжнародну конкурентоспроможність країн в системі світових фінансів / Ю.В. Орловська, М.С. Вовк // Економічний простір: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – Вип. 77. – С.23-31.
 13. Вовк М.С. Крокування країн до високого конкурентного рейтингу та «зеленої» економіки за допомогою систем екологічного менеджменту / М.С. Вовк // Економічний простір: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – №76. – С.5-16.

Методичні розробки

 1. Гончарова К.В., Вовк М.С. Методичні вказівки з організації навчальної практики для студентів напряму підготовки 6.030503 — «Міжнародна економіка» денної форми навчання. — Дніпропетровськ, ПДАБА. – 2015.
 2. Орловська Ю.В., Квактун О.О., Вовк М.С. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні фінанси» для студентів напряму підготовки 6.030503 – «Міжнародна економіка». — Дніпропетровськ, ПДАБА. – 2013.

Поділитися сторінкою у соціальних мережах: