Підготовка фахівців за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» в ПДАБА проводиться за двома формами навчання: денною та заочною. В рамках навчальних планів підготовки фахівців на кафедрі міжнародної економіки викладаються 21 навчальна дисципліна.

Професійні дисципліни бакалаврського рівня

Дисципліни рівня (спеціаліста) та магістра

У своїй професійній діяльності викладачі кафедри використовують, крім традиційних форм навчання (лекції, практичні, семінарські та лабораторні заняття), такі методи активного навчання, як:

  • виконання імітаційних вправ;
  • аналіз конкретних ситуацій (кейс-метод);
  • організація рольових і ділових ігор;
  • «Мозковий штурм» та інші.

 

 

Поділитися сторінкою у соціальних мережах: