Підготовка фахівців за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» проводиться за двома формами навчання: денною та заочною. В рамках навчальних планів підготовки фахівців на кафедрі викладаються 21 навчальна дисципліна.

Професійні дисципліни бакалаврського рівня
 • Міжнародна економіка
 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародні фінанси
 • Міжнародний маркетинг
 • Іноземна мова, ділова іноземна мова – 6-8 годин/тиждень
 • Друга іноземна мова – 4-6 години/тижден (для групи анлійського проекту)
 • Регіоналізація та глобалізація
 • Міжнародний бізнес
 • Креативна економіка
 • Міжнародна конкурентоспроможність
 • Європейська інтеграція

Дисципліни рівня (спеціаліста) та магістра
 • Міжнародні бізнес-стратегії
 • Глобальна економіка
 • Валютні операції
 • Міжнародна економічна інтеграція
 • Міжнародні стратегії економічного розвитку
 • Міжнародна інвестиційна діяльність
 • Міжнародна торгівля
 • Міжнародний менеджмент
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
 • Методологія наукових досліджень

У своїй професійній діяльності викладачі кафедри використовують, крім традиційних форм навчання (лекції, практичні, семінарські та лабораторні заняття), такі методи активного навчання, як:

 • виконання імітаційних вправ;
 • аналіз конкретних ситуацій (кейс-метод);
 • організація рольових і ділових ігор;
 • «Мозковий штурм» та інші.

Поділитися сторінкою у соціальних мережах: