Пріоритетом дослідницької діяльності кафедри є системне вивчення суті, динаміки, характеру економічних процесів і явищ на «мега» (міжнародному) та «мезо» (регіональному) рівнях.

Наразі професорсько-викладацький склад кафедри виконує наукові дослідження в рамках двох державних тем:

  • “Інноваційні та інвестиційні важелі сталого екологоузгодженого розвитку локальних та регіональних економік в умовах глобалізації та Європейської інтеграції ”
  • «Наукові основи міжнародного аутсорсингу як чинника підвищення людського потенціалу».

Крім цього, сферами наукових інтересів викладачів кафедри є:

  • економіка зеленого будівництва в Європейському Союзі та Україні;
  • проектне управління в міжнародних інвестиційних рішеннях;
  • екологічні важелі міжнародної конкурентоспроможності регіонів України;
  • розвиток креативної функції глобальних міст;
  • якість економічного зростання (еколого-соціо-економічний підхід);
  • розвиток будівельної сфери та кластери екологічного будівництва в Європейському Союзі.

Співробітниками кафедри написано понад 200 наукових публікацій, які побачили світ в Україні, а деякі з них – також в Польщі, Латвії, Кипрі, Литві, Німеччині та інших державах світу.

Міжнародні наукові зв’язки також розвиваються на рівні студентських магістерських програм, прикладом чого є реалізація Програми по обміну студентами рівня магістра в 2011 р. з Фрайберзьким технічним університетом (МВА «Міжнародний екологічний менеджмент») за рахунок гранту DAAD.

В 2013 році планується заключення угоди про подвійний диплом з Фрайбергським технічним університетом в рамках МВА-програми «Міжнародний бізнес на ринках нових ринкових країн та країн, що розвиваються». Метою програми є отримання українськими студентами національного диплому спеціаліста чи магістра з міжнародної економіки, а також європейського МВА-диплому

Результатом співробітництва з факультетом бізнес-адміністрування Фрайберзької гірничої академії (м. Фрайберг, Німеччина) в рамках цієї ж програми при фінансовій підтримці з держбюджету України були отримані гранти на проходження наукового стажування в цьому закладі для викладачів нашої кафедри (2 викладачі в 2011 році та 1 викладач — в 2012 році).

Налагоджені наукові зв’язки з вченими Польщі (м. Краків, Новий Сонч, Варшава, Ольштин), Великобританія (м. Портсмут), Німеччина (м. Фрайберг) щодо дослідження проблем регіонального та локального економічного розвитку, системно -динамічного прогнозування, сталого екологозбережуючого розвитку, енергозбереження, регіональної економічної політики, міжнародного бізнесу тощо.

Результати наукових досліджень регулярно доповідаються на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та публікуються у вигляді статей, монографій та підручників.

Для визначення обдарованої до наукових досліджень молоді кафедра організує участь студентів у наукових конференціях, конкурсах дипломних проектів. Результатом активної наукової роботи студентів було отримано першу премію НАН України за роботу «Глобальні проблеми якості економічного зростання у реалізації моделі сталого розвитку суспільства: соціально-екологічний та еколого-економічний аспекти», а також опублікована ціла низька наукових статей.

На базі кафедри у 2006 році було створено науковий економічний центр, найбільш важливими результатами роботи якого була підготовча робота для створення Спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій економічного спрямування (реалізовано у 2009 р.), а також популяризація результатів наукових досліджень у вигляді організації спеціалізованого наукового видання – Збірнику наукових праць «Економічний простір», що у 2007 та 2009 роках підтвердив свій статус фахового з економіки в Україні та має міжнародну реєстрацію (номер ISSN).

ФОТО

Робочий момент конференції, 2008 рік

Щорічно на кафедрі проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети нової економіки знань в ХХІ сторіччі», учасниками якої є вчені та наукові співробітники Польщі, Латвії, Литви, Росії та інших країн та Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародної економіки», в якій приймають участь науковці з усіх куточків України.

ФОТО

(Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми міднародної економіки»)

Основні науково-педагогічні праці викладачів кафедри:

Поділитися сторінкою у соціальних мережах: