Kvaktun

Вчені ступінь та звання:

К.е.н., доцент

ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ:

українська — вільно;

російська — вільно;

англійська — рівень В1.

Кар’єра

З квітня 2002р. працювала бухгалтером валютного відділу КБ «Приватбанк»;

З березня 2003р. – начальник валютного відділу КБ «Приватбанк»;

З серпня 2004р. – провідний економіст ТОВ «Томаса»;

З вересня 2005р. – асистент кафедри міжнародної економіки ПДАБА;

З 2011р. – доцент міжнародної економіки ДВНЗ «ПДАБА».

Наукові досягнення

Доцент кафедри міжнародної економіки

У 2002 р. закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (у теперішній час ДВНЗ «ПДАБА») за спеціальністю «Фінанси» і отримала кваліфікацію економіста.

З 2004 по 2007 рр. – аспірант кафедри міжнародної економіки,  з 2005 р. – асистент кафедри міжнародної економіки.

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Інвестиційно-екологічна стратегія сталого розвитку регіону».

З 2011 р. – доцент кафедри кафедри міжнародної економіки .

Квактун Олеся Олексіівна є членом спеціалізованої вченої ради К 08.085.04 у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпропетровськ) з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Інтереси

Проблеми регіональної та міжнародної економіки

Викладає курси

 • Міжнародна економічна діяльність України
 • Міжнародна економіка
 • Регіональна економіка
 • Методологія наукових досліджень
 • Управління міжнародним бізнесом

 Діяльність в Академії

Квактун Олеся Олексіівна є членом спеціалізованої вченої ради К 08.085.04 у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпропетровськ) з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Куратор групи ПУА-17. Проводить виховну роботу зі студентами, приділяючи головну увагу вихованню студентів, підвищенню учбової дисципліни, розвитку художньої самодіяльності.

Керівник дипломних робіт, які зайняли призові місця на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт з міжнародної економіки: 2015р. — 1 місце (спеціаліст), 2016р. — 3 місце (магістр).

Публiкацiї

Квактун О.О. опубліковано близько 60 наукових робіт, з них: 7 монографій та 2 навчальних посібника з грифом МОН, зокрема:

 1. ОрловськаЮ.В., Квактун О.О., Гончарова К.В. Методологія наукових досліджень: соціально-економічний аспект. Навчальний посібник. Гриф МОН України. – Дніпропетровськ, 2014. — 361с.
 2. Орловська Ю.В., Дугінець Г.В., Квактун О.О., Фісуненко П.А. Регіональна економіка: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – 504с. Гриф МОН молодь спорт України Лист № 1/11-6108 від 03.05.2012р. ISBN 978-966-323-090-0
 3. Орловська Ю.В., Квактун О.О., Вовк М.С. Екологічні інвестиції в конкурентній моделі розвитку регіонів. — Саарбрюнкен: LAP LAMBERT ACADEMIC Publishing, 2012. – 212с.
 4. Квактун О.А. Инвестиционно-экологическая стратегия как инновационный продукт региональной политики / О.А. Квактун, Ю.В. Орловская // Украина и её регионы на пути к инновационному обществу: монография; под. общ.ред. В.И.Дубницкого, И.П. Булеева. – Донецк: Юго-Восток, 2011. – С.272-282.
 5. Квактун О.А. Инструменты реализации экологической инновационности в регионах / О.А. Квактун, Ю.В. Орловская // Украина и её регионы на пути к инновационному обществу: монография; под. общ.ред. В.И. Дубницкого, И.П. Булеева. – Донецк: Юго-Восток, 2011. – С.313-322.
 6. Стратегічне управління екологічними інвестиціями: регіональний аспект / Орловська Ю.В., Квактун О.О. – Дніпропетровськ, 2011. — 280с.
 7. Трансформація регіональної економічної політики: світові тенденції та виклики для України / Верхоглядова Н.І., Орловська Ю.В., Дугінець Г.В., Квактун О.О. — Дніпропетровськ.: ПДАБА, — 263с.
 8. Глобалізаційні впливи на регіональну економічну політику держав / за ред.Орловської Ю.В. – Дніпропетровськ.: Освіта і наука,  — 217с.
 9. Левченко Л.М.,  Божанова В.Ю., Варламова О.А., Квактун О.О.,  Розвиток міжнародного менеджменту на сучасному етапі глобалізації // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2015. – №101. – С.12-24.
 10. Квактун О.О. Стан та особливості функціонування ринку єврооблігацій на сучасному етапі глобалізації // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2013. – №77. – C. 5-15.
 11. Квактун О.О., Чала В.С. Теоретичні аспекти функціонування міжнародного фінансового ринку // Економічний простір. — 2013. — №78. –С.26-35.
 12. Квактун О.О. Методи та інструменти митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України // Економічний простір. — —   №64. – С.10-19.
 13. Дженкова В.І., Квактун О.О. Міжнародна економічна діяльність України на сучасному етапі розвитку світового господарства // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2011. – №64. – C. 5-9
 14. КвактунО.О. Дженкова В.І. Перспективи розвитку світових фінансових центрів // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2011. – №56/2. –
  C.5-12
 15. Квактун О.О. Методика розрахунку справжніх регіональних заощаджень як показнику потенціалу сталого розвитку регіону / О.О. Квактун // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2010. — №40. – С. 35-47.
 16. Квактун О.О. Принципи розробки та реалізації моделі стратегічного управління сталим розвитком регіону//Економічний простір: Збірник наукових праць. – №29.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – С.90-101.

Методичні розробки

 1. Орловська Ю.В., Квактун О.О., Вовк М.С. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Міжнародні фінанси» для студентів напряму підготовки 6.030503 — «Міжнародна економіка» Дніпропетровськ, ПДАБА. – 2012. 40 с.
 2. Левченко Л.М., Квактун О.О. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Міжнародна економічна інтеграція» для студентів спеціальності 7.03050301 – «Міжнародна економіка» Дніпропетровськ, ПДАБА. – 2012. 40 с.
 3. Левченко Л.М., Квактун О.О. Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійних робіт з дисципліни «Міжнародна економічна інтеграція» для студентів спеціальності 7.03050301 – «Міжнародна економіка» Дніпропетровськ, ПДАБА. – 2012. 15 c.
 4. Орловська Ю.В., Квактун О.О., Вовк М.С. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні фінанси» для студентів напряму підготовки 030503 – «Міжнародна економіка» Дніпропетровськ, ПДАБА. – 2013.
 5. Орловська Ю.В., Квактун О.О. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Регіональна економіка» для студентів напряму підготовки 6.030503 — «Міжнародна економіка» Дніпропетровськ, ПДАБА. – 2013.
 6. Орловська Ю.В., Дугінець Г.В., Квактун О.О. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисциплін державного іспиту для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економка» денної, заочної та дистанційної форм навчання Дніпропетровськ, ПДАБА. – 2013.
 7. Орловська Ю.В., Квактун О.О. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів спеціальності 8.03050301 — «Міжнародна економіка» денної форми навчання , Дніпропетровськ, ПДАБА. – 2014.
 8. Орловська Ю.В., Квактун О.О. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів спеціальності 8.03050301 — «Міжнародна економіка» денної форми навчання, Дніпропетровськ, ПДАБА. – 2014.
 9. Орловська Ю.В., Квактун О.О. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Міжнародний фінансовий ринок» для студентів спеціальності 8.03050301 — «Міжнародна економіка» денної форми навчання, Дніпропетровськ, ПДАБА. – 2014.
 10. Орловська Ю.В., Квактун О.О. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Міжнародний фінансовий ринок» для студентів спеціальності 8.03050301 — «Міжнародна економіка» денної форми навчання, Дніпропетровськ, ПДАБА. – 2014.
 11. Орловська Ю.В., Чала В.С., Квактун О.О. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисциплін державного іспиту для студентів спеціальності 8.03050301 – «Міжнародна економіка» денної форми навчання, Дніпропетровськ, ПДАБА. – 2014.

Поділитися сторінкою у соціальних мережах: