Катерина Володимирівна

Вчені ступінь та звання:

к.е.н., доцент

Володіння іноземними мовами:

  • українська — вільно;
  • російська — вільно;
  • англійська — рівень С2;

В 2011-2015 рр. приймала участь у виконанні науково-дослідної роботи кафедри за темою: «Інноваційні та інвестиційні важелі сталого розвитку локальних та регіональних економік в умовах глобалізації та Європейської інтеграції» (номер держреєстрації № 0111U006488). Виконавець наукової роботи кафедри на тему: «Трансформація національних та регіональних соціо-економічних та еколого-економічних систем в умовах економічної глобалізації та Європейської інтеграції України» (2016-2020 рр.) за розділом І. Соціо-екологічні та еколого-економічні важелі сталого розвитку України та її регіонів в ході європейської інтеграції та в умовах постіндустріальної глобальної економіки.

У 2013 році захістіла кандидатську дісертацію за спеціальністю 08.00.05 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» на тему «Регіональна політика формування кластерів екологоузгодженого будівництва» (ДК № 016765).

У 2015 році присвоєне вченне звання доцента (12ДЦ № 044048).

З 2016 року у складі колективу молодих учених кафедри виграла всеукраїнський конкурс та грантове фінансування дослідження протягом 2016 — 2018 рр. від Міністерства Освіти і Науки України на тему «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної політики зеленого житлового будівництва в мегаполісах старопромислових регіонів України та ЄС» (ДР № 0116U006047).

У 2009 році закінчила з відзнакою ДВНЗ «Придніпровська Державна Академія Будівництва та Архітектури» за спеціальністю «Міжнародна економіка». З 2011 року працювала кафедри , з 2013 року – доцент кафедри.

Сфера наукових інтересів:

Проблеми регіональної та міжнародної економіки

Викладає курси

  • Економіка зарубіжних країн;
  • Міжнародний маркетинг
  • Міжнародний аутсорсинг

Поділитися сторінкою у соціальних мережах: