Kvaktun

Вчені ступінь та звання:

К.е.н., доцент

ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ:

українська — вільно;

російська — вільно;

англійська — рівень В1.

Кар’єра

З квітня 2002р. працювала бухгалтером валютного відділу КБ «Приватбанк»;

З березня 2003р. – начальник валютного відділу КБ «Приватбанк»;

З серпня 2004р. – провідний економіст ТОВ «Томаса»;

З вересня 2005р. – асистент кафедри;

З 2011р. – доцент.

Наукові досягнення

У 2002 р. закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (у теперішній час ДВНЗ «ПДАБА») за спеціальністю «Фінанси» і отримала кваліфікацію економіста.

З 2004 по 2007 рр. – аспірант,  а з 2005 р. – асистент кафедри.

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Інвестиційно-екологічна стратегія сталого розвитку регіону».

З 2011 р. – доцент кафедри кафедри.

Член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Інтереси

Проблеми регіональної та міжнародної економіки

Викладає курси

  • Міжнародна економічна діяльність України
  • Міжнародна економіка
  • Регіональна економіка
  • Методологія наукових досліджень
  • Управління міжнародним бізнесом

 Діяльність в Академії

Куратор групи ПУА-17. Проводить виховну роботу зі студентами, приділяючи головну увагу вихованню студентів, підвищенню учбової дисципліни, розвитку художньої самодіяльності.

Керівник дипломних робіт, які зайняли призові місця на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт: 2015р. — 1 місце (спеціаліст), 2016р. — 3 місце (магістр).

Публiкацiї

Квактун О.О. опубліковано близько 60 наукових робіт, з них: 7 монографій та 2 навчальних посібника з грифом МОН.

Поділитися сторінкою у соціальних мережах: