Verteletskaya

Вчені ступінь та звання:

старший викладач

ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ:

українська — вільно;

російська — вільно;

англійська — рівень А2.

Кар’єра

Закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво та за спеціальністю «Економіка і підприємництво».

Здобувач кафедри «Міжнародна економіка», виконує  роботу над дисертаційною роботою на тему «Проблеми розвитку інвестиційно-будівельної сфери Дніпропетровського регіону».

Проходила стажування в Академії митної служби України на кафедрі міжнародної економіки. Тема: «Сучасні особливості міжнародної економіки та економічного глобалізму».

Викладає курси

  • Історія міжнародних економічних відносин
  • Міжнародна економіка

Публiкацiї

  1. Лантух О.В., Вертелецька О.М. Економетріка: Навчальний посібник – Дніпропетровськ, 2012. – 102 с.
  2. Орловська Ю.В., Гончарова К.В., Вертелецька О.М., Вовк М.С. Економіко-математичне моделювання:  Навч.посібник. – Дніпропетровськ, 2014. – 228 с.
  3. Вертелецька О.М., Рєліна І.Є. Особливості міжнародної інвестиційної діяльності в умовах світової фінансової кризи // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2012. -№57. – С.14-18.
  4. Дугінець Г.В.,  Вертелецька О.М. Особливості викладання дисципліни «Міжнародна економічна статистика» // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2013. –  №77.– С.259-266.

Методичні розробки

  1. Методичні вказівки до навчальної практики студентів II курсу напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» денної форми навчання. — Дніпропетровськ, ПДАБА. – 2015.
  2. Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 7.03050301 «Міжнародна економіка» денної та заочної форм навчання. — Дніпропетровськ, ПДАБА. – 2015.

Поділитися сторінкою у соціальних мережах: